NHÓM NGÀNH CÔNG NGHỆ SINH HỌC

  • CÔNG NGHỆ VÀ QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG

    Cung cấp kiến thức cơ bản cơ sở ngành về khoa học môi trường; đặc biệt là kiến thức chuyên ngành, chuyên sâu về công nghệ và quản lý môi trườngnhững sự cố xảy ra có hại đến môi trường và các biện pháp quản lý phòng chống.

    15/06/2016
  • CÔNG NGHỆ SINH HỌC ỨNG DỤNG

    Cung cấp cho sinh viên kiến thức cơ bản cơ sở ngành khoa học môi trường sinh học đại cương, đặc biệt là những kiến thức chuyên ngành, chuyên sâu về công nghệ sinh học ứng dụng

    14/06/2016
Top